Sint Annen 675 jaar

Sint Annen bestaat 675 jaar en dat vieren we!

Sint-Annen 675 jaar 1340 - 2015 Een dorpsgenoot zei laatst: ‘Weten jullie eigenlijk wel dat Sint Annen dit jaar 675 jaar bestaat?’Nou, nee, daar hadden we niet bij stilgestaan. Maar hij gelukkig wel en hij kan het weten. 25 jaar geleden vier-den we het feit dat Sint An-nen 650 jaar bestond (gelukkig hebben we de foto’s nog) en dat was geheel en al te danken aan zijn zoon Peter. Peter was erg geïnteresseerd in geschiedenis en verzamelde alle informatie die er vinden was over de ontstaansgeschie-denis van Sint Annen Op deze manier ontdekte hij dat in 1340 het klooster van Sint Annen werd gesticht en daarmee destijds de eerste stenen van het huidige Sint Annen werden gelegd.
Omdat 675 jaar een memorabele leeftijd is maar ook omdat iedere aanleiding om een feestje te vieren natuurlijk welkom is gaan we hier dit jaar op verschillende manieren en momenten aandacht besteden.

Graag vieren we het 675-jarig bestaan van Sint Annen samen met iedereen in en om het dorp. Voel je dus welkom om deel te nemen aan één, meerdere of alle activiteiten.

Voor het overzicht van de activiteiten zie: dorpshuis meuln in Sint-Annen.