religieshop.nl religeuze artikelen
grunnbier kruisheren
sint gerardus web winkel wittem religeuze artikelen
Sint-Annen, 1828, schoolmeesterrapporten

Sint-Annen

Op de plek van het vroegere klooster ontstond een nederzetting met de naam Sint Anna, waarvan de naam later werd gewijzigd in Sint-Annen. Bij de Kerstvloed van 1717 gingen 10 huizen in het dorp verloren, maar er kwamen geen inwoners om het leven bij deze overstroming. Wel kwam er veel vee om het leven. Sint-Annen lag altijd vrij geïsoleerd ...

Lees meer »
De vestigingen van de orde der Cisterciënzers in Noord Nederland.

Cisterciënzers

De vestigingen van de orde der Cisterciënzers in Noord Nederland. Grotere kloosters met rode stip. (Uit: Atlas de l'ordre Cistercien, F. van der Meer) De cisterciënzerorde vindt zijn oorsprong in 1098, toen de abt Robert – een Bourgondisch edelman – zijn klooster in Molesmes verliet om samen met twaalf monniken een nieuw ...

Lees meer »
Griete van Laer, abdis van het Sancta Annencloester, oorkondt dat zij aan Ghosen van Dulc, Heyneman van Dulc en diens vrouw Griete, alsmede aan hun ouders broederschap en zusterschap van haar convent verleent.

Klooster

Begin 14e eeuw lag op de plek van Sint-Annen een landgoed van de Friese edelvrouw Addyerth van Thyum, dat in de volksmond 'Inrahus' werd genoemd. Addyerth wilde graag een nonnenklooster stichten op haar landgoed en trad daartoe waarschijnlijk in contact met abt Frederik Gaykinga van het klooster van Aduard. In 1340 werd daarop ...

Lees meer »
maquette van het klooster Aduard

Moeder en zussen

Het monnikenklooster van Aduard werd volgens de overlevering gesticht in 1192. De cisterciënzers waren wars van weelde en legden de nadruk op soberheid en handenarbeid. De monniken moesten zelf aan de slag op het land en men zocht daarom als vestigingsplaats ...

Lees meer »

Grijze vrouwen

De historie van het klooster van Sint Annen is te vinden in het boek "Schiere Monniken en grijze vrouwen". Het begint met "De kloosterkroniek van Aduard vermeldt dat het zusterklooster Klein-Aduard in 1340 door abt ...

Lees meer »

Koningin van de streekroman

Henny Thijssing-Boer werd in 1933 als Hendrikje Boer in Sint-Annen geboren. Ze was de dochter van een boerenknecht die lange tijd in Warffum werkte. Op haar twintigste trouwde ze een beroepsmilitair met wie ze ...

Lees meer »

 

675 jaar!

Een dorpsgenoot zei laatst: Weten jullie eigenlijk wel dat Sint Annen dit jaar 675 jaar bestaat? Nou, nee, ...

Lees meer »

100 mijl Ultra

Op 20 juni 2015 wordt de 100 mijl van Sint-Annen gelopen. De 100 mijl van Sint-Annen brengt ons langs religieuze plekken. Plekken die historische verbonden zijn met ...

Lees meer »

 

Sint-Annen

Op de plek van het vroegere klooster ontstond een nederzetting met de naam Sint Anna, waarvan de naam later werd gewijzigd in Sint-Annen. Bij de Kerstvloed van 1717 ...

Lees meer »